Etykiety na karmę dla zwierząt domowych – wyjaśnienie

Dlaczego tylne etykiety karmy dla zwierząt są ważne?

Głównym celem etykiet karmy dla zwierząt domowych jest dostarczenie jasnych, dokładnych i uczciwych informacji o produkcie, które mogą ułatwić kupującemu czynność zakupową. Informacje z tyłu opakowania zwykle zawierają wiele informacji wymaganych przez prawo i mogą zawierać więcej szczegółów na temat wartości odżywczej i wartości produktu. Poniższe informacje mają na celu szczegółowe wyjaśnienie każdego aspektu wymaganego na opakowaniu karmy dla zwierząt domowych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 767/2009 i Kodeksem Dobrej Praktyki Znakowania FEDIAF (2018).

Informacje o identyfikowalności

Wymagane jest, aby numer partii produktu i numer zatwierdzenia zakładu produkcyjnego były wydrukowane na opakowaniu w celu identyfikowalności. Jeżeli informacje te nie są podane na etykiecie, można umieścić oświadczenie wskazujące, gdzie można je znaleźć, np. „Szczegóły dotyczące partii, data minimalnej trwałości i numer rejestracyjny producenta znajdują się na odwrocie opakowania lub podobne.

Numer rejestracyjny producenta pozwala na zidentyfikowanie miejsca, w którym produkt został wyprodukowany. Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 zobowiązuje podmioty działające na rynku pasz do zapewnienia, że ​​zakłady pod ich kontrolą działają zgodnie z przepisami i są zatwierdzone przez właściwy organ, o czym świadczy numer rejestracyjny Producenta znajdujący się na opakowaniu, który zostanie przyznany ustanowienie przez władze. Szczegóły partii umożliwiają Operatorowi Działalności Paszowej dostęp do informacji o tym, kiedy produkt został wyprodukowany, o której godzinie i kiedy został zapakowany. Może to być szczególnie przydatne podczas badania ewentualnych wyzwań.

Adres firmy i dane kontaktowe

Rozporządzenie 767/2009, art. 15 lit. b) zawiera adres podmiotu działającego na rynku pasz odpowiedzialnego za produkt oraz sposób kontaktowania się z nim w celu uzyskania dalszych informacji, musi być wydrukowany na opakowaniu. Może to być bezpłatny numer telefonu, strona internetowa lub dedykowana linia obsługi klienta/adres e-mail.

Reklamacje

Dalsze informacje potrzebne do uzasadnienia twierdzeń umieszczonych z przodu opakowania można znaleźć z tyłu opakowania.

Referencje

1. FEDIAF. (2018) Kodeks Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych FEDIAF. https://fediaf.org/images/FEDIAF_labeling_code_2019_onlineOctober2019.pdf

2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania pasz https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF

3. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183/article/10#

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu